Ծառայություններ

Ծառայություններ

Մենք տրամադրում ենք հաշվապահական և հարկային հաշվառման, ներքին աուդիտի, ֆինանսական, կառավարչական, պետական գնումների կազմակերպման, իրավաբանական և բիզնես-խորհրդատվական ծառայություններ ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններին:

KMG Services

Ծառայություններ

«ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ընկերությունն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները...

Աուդիտ և հարակից ծառայություններ

Մանրամասն

Հաշվապահական և հարկային հաշվառում

Մանրամասն

Ներքին աուդիտ

Մանրամասն

Ֆինանսական և կառավարչական խորհրդատվություն

Մանրամասն

Իրավաբանական սպասարկում

Մանրամասն

Պետական գնումներ (Տենդերներ)

Մանրամասն