Հաշվիչներ Գույքահարկի հաշվիչ

Գույքահարկի հաշվիչ

Այս հաշվիչի օգնությամբ Դուք կարող եք հաշվել ցանկացած փոխադրամիջոցի գույքահարկի չափը՝ նշելով միայն փոխադրամիջոցի տեսակը, թողարկման տարեթիվը, շարժիչի հզորությունը և հաշվարկային տարին

Փոխարժեքի հաշվիչ
Փոխադրամիջոցի տեսակը
Թողարկման տարեթիվը
Շարժիչի հզորությունը
Հաշվարկային տարի

Հաշվարկային տարի` Հունվարի 1-ից սկսվող և դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող ժամանակաշրջանն ընդգրկող հարկային տարի, որի համար հարկ վճարողը պարտավոր է օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով, չափերով և ժամկետներում հաշվարկել և վճարել իր հարկային պարտավորությունները:

Close popover
Գույքահարկ
0Դրամ