Հաշվիչներ Նպաստների հաշվիչ

Նպաստների հաշվիչ

Այս հաշվիչը հնարավորություն է ընձեռում հաշվարկել աշխատակիցներին հասանելիք ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մեծությունը: Անհրաժեշտ է լրացնել միջին աշխատավարձի որոշման նպատակով անհրաժեշտ ծննդաբերության արձակուրդի օրերի քանակը և մուտքագրել որոշակի այլ տվյալներ:

Արձակուրդայինի և նպաստների հաշվիչ

Ընտրել նպաստի տեսակը

Աշխատավարձ

Միջին ամսական աշխատավարձ

Միջին աշխատավարձ

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի օրերի քանակ

Անհրաժեշտ է լրացնել ՀՀ աշխատանքային օենսգրքի 172-րդ հոդվածով նախատեսված հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի տևողությունը՝ օրացուցային օրերով:

Փակել

Աշխատանքային շաբաթ

Արձակուրդի օրերի քանակ

Լրացվում է, թե քանի աշխատանքային օրով արձակուրդ գնալու նպատակով է աշխատողը դիմել գործատուին:

Փակել

Ժամանակավոր անաշխատունակության օրերի քանակ

Անհրաժեշտ է լրացնել ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի քանակը:

Փակել

ՏՏ ոլորտի հավաստագրված կազմակերպության աշխատակից

Հաշվարկային արձակուրդային վճար

Այս գումարը հաշվարկված, սակայն դեռևս չհարկված արձակուրդային վճարն է, որից ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահումները կատարելուց հետո կստացվի առձեռն գումարը:

Փակել

Հաշվարկային նպաստ

Այս գումարը հաշվարկված, սակայն դեռևս չհարկված նպաստն է, որից ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահումները կատարելուց հետո կստացվի առձեռն գումարը:

Փակել

Եկամտային հարկ

Առձեռն