Մեր մասին

Մեր մասին

Մենք երիտասարդ, պրոֆեսիոնալ և նպատակասլաց թիմ ենք և կարևորում ենք մեր աշխատակիցների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստումը: Մենք ունենք կադրային մեծ ներուժ՝ ընկերության անխափան գործունեությունն ապահովելու և բարձր որակի ծառայություններ մատուցելու համար:

KMG Services

Մեր մասին

Ձևավորել ֆինանսական գրագիտության բարձր մակարդակ ունեցող հասարակություն, հասարակական ինստիտուտներ և կազմակերպություններ:

«ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ընկերության առաքելությունն է՝

 • Աջակցել փոքր և միջին բիզնեսին՝ նպատակ ունենալով զերծ պահել հնարավոր սխալներից,
 • Աջակցել խոշոր բիզնեսին՝ առավել արդյունավետ գործունեություն ծավալելու նպատակով,
 • Նպաստել մասնագիտական ոլորտի ֆինանսական և բիզնես գրագիտության մակարդակի բարձրացմանը:

Մեր նպատակն է առավել արդյունավետ դարձնել մասնավոր և պետական հատվածում գործող կազմակերպությունների գործունեությունը: Այդ իսկ պատճառով մենք ուսումնասիրում և վերլուծում ենք Ձեր բիզնեսի ամբողջ շղթան և ներդնում այնպիսի գործիքներ, որոնց միջոցով կրճատվում են Ձեր ծախսերը` ավելացնելով շահույթը:

Մենք համագործակցում ենք տնտեսության գրեթե բոլոր հատվածներում ներգրավված մի քանի տասնյակ ընկերությունների հետ` մատուցելով հետևյալ ծառայությունները՝ աուդիտ, հաշվապահական և հարկային հաշվառում, ֆինանսական և կառավարչական խորհրդատվություն, պետական գնումների ամբողջական գործընթացի կազմակերպում և իրականացում, իրավաբանական սպասարկում և այլն:

Մեր ընկերությունում աշխատում են աուդիտի, հաշվապահական հաշվառման, բիզնեսի և իրավաբանական խորհրդատվության, պետական գնումների բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, որոնք պարբերաբար վերապատրաստվում են՝ պահպանելով ոլորտի առաջատարի իրենց դիրքերը:

Մեր աշխատանքը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա՝

 • Փոխշահավետ համագործակցություն
 • Գաղտնիություն
 • Ազնվություն և թափանցիկություն
 • Պատասխանատվություն
 • Օպերատիվություն
 • Անհատական մոտեցում
 • Բարձր որակ
 • Պրոֆեսիոնալիզմ
 • Անընդհատ մասնագիտական կատարելագործում
 • Թիմային աշխատանք