Միացիր թիմին

Մեր թիմը համալրված է բարձր որակավորում ունեցող բանիմաց և հմուտ մասնագետներով, որոնք շարունակաբար ընդլայնում են իրենց մասնագիտական ունակությունները՝ ակտիվորեն մասնակցելով բազմաթիվ միջազգային վերապատրաստումների և տնտեսության իրական հատվածում գտնվող բիզնես գործընթացների: «ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ընկերությունն աջակցում է իր թիմին՝ ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ ստեղծագործ աշխատանքի, մասնագիտական վերապատրաստման և հետազոտական-վերլուծական գործունեություն իրականացնելու համար:

KMG աշխատանք

Աուդիտ