Присоединяйся к команде Юриспруденция Требуется Юридический консультант

Присоединяйся к команде

Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов, которые постоянно повышают свои профессиональные навыки посредством многочисленных международных тренингов и активного участия в бизнес-процессах в реальной экономике. Компания KMG поддерживает свою команду, создавая благоприятные условия для творческой работы, профессиональной подготовки и научно-аналитической деятельности.

KMG աշխատանք

Требуется Юридический консультант

Компания «KMG КОНСАЛТИНГ» с радостью ждет вас...

Условия контракта: .

Тип вакансии: Լրիվ դրույք

Категория: Юриспруденция

Крайний срок: 15-09-2022

Աշխատանքի նկարագրություն

«ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊՆ-ն (Ընկերություն) փնտրում է իրավախորհրդատու:

Համալրվող հաստիքում ներգրավվող անձի աշխատանքային հիմնական գործառույթներն են`

 • Ընկերության ներքին և անհատական իրավական ակտերի, պայմանագրերի, համաձայնագրերի և իրավական նշանակության այլ փաստաթղթերի մշակում,
 • Ընկերության հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայությունների պատվիրատուներ հանդիսացող անձանց իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում գործարքների կնքման և որպես գործարքի կողմ՝ այդ անձանց իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ,
 • Ընկերության կողմից մատուցվող մեկանգամյա և/կամ մշտական բնույթ կրող իրավաբանական ծառայությունների սպասարկում,
 • Իրավական խորհրդատվության տրամադրում և իրավական կարծիքի ու տեսակետի ձևավորում,
 • Ընկերության անունից ուղարկվող պաշտոնական գրությունների և Ընկերությանը հասցեագրված գրությունների պատասխանների պատրաստում,
 • Ընկերության հանդեպ պատվիրատուների ունեցած պարտքերի հավաքագրման նպատակով իրավական գործողությունների (ծանուցումների և գրությունների պատրաստում, բանակցությունների վարում և այլն),
 • Արձանագրությունների, որոշումների, դիմումների, հարցումների և բողոքների պատրաստում,
 • Համալրվող հաստիքին բնորոշ այլ գործառույթների իրականացում։

Համալրվող հաստիքին ներկայացվող հիմնական պահանջներն են`

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն կամ ավարտական կուրսերում (4-րդ կամ բարձր) ուսումնառության շարունակում,
 • ՀՀ քաղաքացիական, աշխատանքային, վարչական և հարկային օրենսդրության ընդհանուր իմացություն,
 • Կազմակերպչական և վերլուծական հմտությունների առկայություն,
 • Արագ կողմնորոշվելու և հագեցած աշխատանքային գրաֆիկով աշխատելու ունակություն ու պատրաստակամություն,
 • Թիմային և կառուցողական աշխատանք կատարելու կարողություն,
 • Օտար լեզուների (նվազագույնը՝ ռուսերեն և անգլերեն) լավ իմացություն,
 • Մասնագիտական աշխատանքային փորձառությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ 09:00-18:00:

Աշխատանքի վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան փողոց:

Խնդրում ենք Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV-ն) ուղարկել [email protected] էլ. փոստի հասցեին՝ որպես վերնագիր նշելով «իրավախորհրդատու»:

Հայտադիմումների վերջնաժամկետը՝ 15 սեպտեմբերի 2022թ.