Join our team Public and Private procurement Required գնումների ոլորտի դասընթացավար

Join our team

Our team comprises of highly qualified specialists who continuously enhance theirprofessional skills through numerous international training and activeinvolvement in actual business processes. We support our team by creating fairworking conditions and a satisfactory environment for creative work andprofessional development.

KMG աշխատանք

Required գնումների ոլորտի դասընթացավար

The company "KMG Consulting" waiting for you with pleasure...

Employment term: .

Job type: Ժամավճար/ծրագրի համարնախատեսված վճար

Category: Public and Private procurement

Deadline: 17-06-2020

Աշխատանքի նկարագրություն

«ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ընկերությունը համագործակցության սկզբունքով հրավիրում է ՀՀ պետական գնումների ոլորտում մասնագիտական փորձ ունեցող մասնագետների` պետական գնումներին վերաբերող դասընթացների կազմակերպման և իրականացման նպատակով:

Դասընթացները նախատեսվում է իրականացնել ինչպես առցանց (online), այնպես էլ լսարանային պայմաններում:

Կրթական ծրագիրը մշակվելու և համաձայնեցվելու է «ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ընկերության հետ համատեղ աշխատանքի արդունքում:

Թեկնածուներից ակնկալվող մասնագիտական փորձը և տեխնիկական հմտությունները ներկայացված են ստորև.

  • ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ստացել է գնումների համակարգողի որակավորում, և դիմելու պահին որակավորումը դադարեցված չէ,
  • վերջին 5 տարվա ընթացքում ունի գնումների ոլորտում առնվազն 3 տարվա շարունակական աշխատանքային փորձառություն պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կամ պետական կամ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում կամ պետական այլ հաստատություններում (այդ թվում` 1 տարին ղեկավար պաշտոնում - գնումների վարչության կամ բաժնի պետ),
  • վերջին 3 տարվա ընթացքում ունի գնումների ոլորտում առնվազն 3 անգամ լսարանային դասավանդման փորձառություն,
  • վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 3 անգամ մասնակցել է գնումների ոլորտին վերաբերող աշխատաժողովների, սեմինարների, դասընթացների կամ որևէ այլ կերպ կազմակերպված մասնագիտական համատեղ հավաքների,
  • գերազանց տիրապետում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին, դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերին և ոլորտի մնացած բոլոր իրավակարգավորումներին,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) ծրագրային փաթեթի լավ իմացություն:

Թեկնածուների նկատմամբ կրթական, տարիքային, սեռի և/կամ այլ սահմանափակումներ չեն նախատեսվում:

Աշխատանքի վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան փողոց:

Խնդրում ենք Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV-ն) ուղարկել [email protected] էլ. փոստի հասցեին՝ որպես վերնագիր նշելով «գնումների դասընթացավար»: