Բլոգ Ձեռնարկատիրական գործունեություն. ԱՁ, թե՞ ՍՊԸ

Բլոգ

Մասնագիտական տեղեկատվության անկատարության, ինչպես նաև փոքր և միջին ձեռնարկությունների մասնագիտական տեղեկատվության բարձրացման նպատակով «ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ընկերությունը պաշտոնական կայքի, բլոգի, YouTube ալիքի և սոցիալական ցանցերի միջոցով փորձելու է լուսաբանել, բացատրել, վերլուծել և ներկայացնել ոլորտում առկա խնդիրները՝ առաջարկելով հնարավոր լուծումներ:

Ձեռնարկատիրական գործունեություն. ԱՁ, թե՞ ՍՊԸ

4014 / 2020-03-18 / KMG

Ձեռնարկատիրական գործունեություն նախաձեռնող անձին միշտ հետաքրքրում է, թե ինչ կարգավիճակով է առավել շահեկան դրա իրականացումը․ գրանցվել որպես ԱՁ, թե՞ ՍՊԸ:

Հիմնական տարբերությունը գործունեության պատասխանատվության շրջանակն է: ԱՁ-ի դեպքում ֆիզիկական անձն իր ողջ գույքով է պատասխանատվություն կրում ԱՁ-ի պարտավորությունների համար, մինչդեռ ՍՊԸ-ի հիմնադիրները որևէ անձնական պատասխանատվություն չեն կրում ՍՊԸ-ի պարտականությունների համար (և հակառակը), և նրանց պատասխանատվությունը փաստացի սահամանափակվում է միայն ՍՊԸ-ի կանոնադրական կապիտալում իրենց ներդրման չափով:

ՍՊԸ-ն իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում միայն իր սեփականությունը հանդիսացող ակտիվների շրջանակներում: Հարկման համակարգերի առումով որևէ տարբերություն չկա, թե ձեռնարկատիրական գործունեությունն իրականացվում է ԱՁ-ի, թե ՍՊԸ-ի միջոցով: Հաշվապահական հաշվառման առումով ԱՁ-ն համեմատաբար ավելի պարզ է, իսկ փաստաթղթավորման ծավալը` ավելի քիչ: Եթե մի քանի անձինք նպատակ ունեն իրականացնել համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, այդ դեպքում անհրաժեշտ է գրանցել իրավաբանական անձ՝ ՍՊԸ կամ բաժնետիրական ընկերություն (փակ կամ բաց` կախված հիմնադիրների քանակից):