Հաշվիչներ Արձակուրդային վճարների և նպաստների հաշվիչ

Արձակուրդային վճարների և նպաստների հաշվիչ

Այս հաշվիչը հնարավորություն է ընձեռում հաշվարկել աշխատակիցներին հասանելիք արձակուրդային վճարները, ինչպես նաև մայրության, հիվանդության և այլ նպաստների մեծությունը: Հարկավոր է լրացնել միջին աշխատավարձի որոշման նպատակով անհրաժեշտ դաշտերը, հաշվարկվելիք օրերի քանակը և մուտքագրել որոշակի այլ տվյալներ:

Արձակուրդայինի և նպաստների հաշվիչ

Ընտրել տեսակը

Աշխատավարձ

Միջին ամսական աշխատավարձ

Lրիվ ամիսների քանակ

Անհրաժեշտ է լրացնել նախորդող 12 ամիսներից միայն ամբողջական ( ոչ կիսատ ) ամիսների քանակը:

Փակել

Պարգևատրում

Լրացվում է որպես նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված պարգևատրումների հանրագումարային մեծություն:

Փակել

Միջին աշխատավարձ

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի օրերի քանակ

Անհրաժեշտ է լրացնել ՀՀ աշխատանքային օենսգրքի 172-րդ հոդվածով նախատեսված հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի տևողությունը՝ օրացուցային օրերով:

Փակել

Աշխատանքային շաբաթ

Արձակուրդի օրերի քանակ

Լրացվում է, թե քանի աշխատանքային օրով արձակուրդ գնալու նպատակով է աշխատողը դիմել գործատուին:

Փակել

Ժամանակավոր անաշխատունակության օրերի քանակ

Անհրաժեշտ է լրացնել ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի քանակը:

Փակել

Ծննդյան տարեթիվ

Կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչին կամավոր մասնակցություն

Կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչին մասնակցություն

ՏՏ ոլորտի հավաստագրված կազմակերպության աշխատակից

Հաշվարկային արձակուրդային վճար

Այս գումարը հաշվարկված, սակայն դեռևս չհարկված արձակուրդային վճարն է, որից ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահումները կատարելուց հետո կստացվի առձեռն գումարը:

Փակել

Հաշվարկային նպաստ

Այս գումարը հաշվարկված, սակայն դեռևս չհարկված նպաստն է, որից ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահումները կատարելուց հետո կստացվի առձեռն գումարը:

Փակել

Առձեռն